Sitä saa mitä tilaa – nasta-tutkimusohjelma on tilattu Helsinkiä varten

NASTA-tutkimusohjelman 2011-2013 loppuraportti”, (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2013:4) on saanut jonkin verran huomiota lehdistössä viime aikoina. Siihen viittaavat myös Julius ja Carl. Itse kritisoin osaraportin liikaa yleistävää mittaustapaa Huhtikuu 19, 2013 kirjoituksessani.Koko raportti ja sen liitetiedot /osatutkimukset löytyvät:  www.nasta-tutkimusohjelma.fiRaportissa on paljon hyvää, mutta täytyy muistaa tietoa lukiessa, että se on tilattu nimenomaan Helsingin tarpeisiin (eikä asiantuntijoissa ole ainakaan mainittu kertaakaan Nokian Renkaiden asiantuntemusta)Lähtökohdista pari poimintaa johdanto-osasta:  ”…mutta EU:n vuorokausipitoisuudelle määrittelemän raja-arvon ylittyminen on edelleen mahdollista Helsingin kantakaupungin vilkasliikenteisissä katukuiluissa..” ”Helsingin pääasiallinen liukkaudentorjuntamenetelmä on ollut hiekoitus. ”Ehkä myös poliittisina lähtökohtina ovat kaupungin tekemät sitoumukset:LÄHTÖKOHDAT• Helsingin katupöly- ja liikennemeluongelmat • Helsingin ilmansuojeluohjelma 2008 – 2016 • 80 – 75 % ajaa nastarenkailla varmuuden vuoksi • On tietoa kitkarenkaiden hyödyistä Helsinki on varsin poikkeuksellinen sekä sijainniltaan niemessä että Suomessa asukas- ja autokeskittymältään. Ongelmat ovat omatekoisia – toki viimeisen sadan vuoden ajalta.Eräs seikka tutkimuksessa häiritsi silmääni: vertaillaan Helsingin ja esim Bergenin autojen rengastyyppejä ”tasavertaisina keskenään”. Mutta Bergenissä sataa aina vettä. Golf-virta osuu voimakkaana Bergenin kohdalla Norjan rannikolle ja ainakin minulle kerrottiin, että siellä on hyvät surffausolosuhteet talvellakin. Bergeniläiset tarvitsevat talvirenkaita lähtiessään tuntureille mökeilleen tai vaeltamaan.  Ruotsin tapa vertailla rengastyyppejä alueittain oli mielestäni sopivampi koko Suomea ajatellen.Raportissa on myös koko maata koskevaa perusfaktaa, kuten:”Liikenne- ja viestintäministeriön 1.7.2009 voimaan tulleen asetuksen (466/2009) rajoitusta nastojen lukumäärälle vierintäkehän metriä kohti sovelletaan asetuksen voimaantulosäädöksen mukaan renkaisiin, jotka on valmistettu 1.7.2013 tai sen jälkeen. Olennaista on, että nastarenkaassa sallittavien nastojen määrää vähennetään tai sallitaan nastamäärän lisääminen, jos puolueettomalla tutkimuksella kyetään osoittamaan, ettei uusi nastarengas kuluta päällystettä aiemman määräyksen mukaista nastarengasta enemmän” ”Kitkarenkaita on kahta perustyyppiä, yhtäältä pohjoismaisiin ja toisaalta Keski-Euroopan olosuhteisiin kehitettyjä kitkarenkaita. Edellisissä on erityistä huomiota kiinnitetty hankalissa ja jatkuvasti muuttuvissa talviolosuhteissa selviämiseen. Jälkimmäisissä pääpaino on kuivan tai märän asfalttikelin ominaisuuksissa, jollaisia Keski-Euroopan pääteillä on valtaosan talviajasta.” Tärkein viestini omalta osaltani on se, että raportti on tehty VAIN Helsingin toimeksiannosta ja Helsingin ongelmien ratkaisemiseksi. Sitä EI PIDÄ YLEISTÄÄ koko maata kattavaksi. Liikenneturvallisuus, kuolemankolarien minimointi, vaikeasti vammauttavat esim aivovammaan tai selkäydinvammaan johtavat onnettomuudet ovat sekä hoidoiltaan vaativia, yhteiskunnalle äärettömän kalliita ja osallisten kannalta rankkoja prosesseja. Kaikille näille on yhteinen nimittäjä koko maassa. Teiden kuluminen ja hoitokustannukset on yhteinen, mutta erilainen asiana eri puolilla maata.Asioita voi tarkastella monella tapaa.Toimenpideohjelman kohta 8.1.1 on tärkeää koko maassa, ei vain Helsingissä. Siihen osana kuuluisi joka keväinen ja syksyinen laaja + pitkään jatkuva keskustelu tiedotusvälineissä renkaisiin liittyvistä turvallisuuskysymyksistä ja vaihtoehtoisen tiedon esille tuominen ym. Rengasasiat esille joka rengassesongissa eri tiedotusvälineissä.  ”Ruutu jatkuvasti nenän alla”- aikana täytyy kampanjoida joka vuosi.”8.1 ToimenpideohjelmaNASTA-tutkimusohjelma ehdottaa yleisen keskustelun pohjaksi Pääkaupunkiseudulle toimintamallia, joka koostuu neljästä vaiheesta: 1) Talvirengaspoliittisen keskustelun herättäminen ja suoranainen kampanjointi. 2) Talvirengasosuuksiin konkreettisesti vaikuttavat julkishallinnolliset toimenpiteet. 3) Talvihoidon ja kelitiedon hallinnan kehittämismahdollisuuksien ja kustannusten arviointi. 4) Edellisten kohtien tuottamien vaikutusten ja muiden muutosten seurantaRaportin yhteydessä tuotetut osaraportit alla olevassa luettelossa

9 NASTA –tutkimusohjelman projektiraporttien tiivistelmät
(Järjestysnumero = viitenumero tekstissä

) 1. Juga, Ilkka (Ilmatieteen laitos): Pääkaupunkiseudun talvikauden sää- ja keliolot2. Lanki, Timo (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos): Katupölyn vaikutukset terveyteen. Epidemiologinen tutkimus pääkaupunkiseudulla3. Kupiainen, Kaarle ja Ritola, Roosa (Nordic Envicon Oy): Nastarengas ja hengitettävä pöly4. Kupiainen, Kaarle, Ritola, Roosa, Stojiljkovic ja Ana (Nordic Envicon Oy), Pirjola, Liisa ja Malinen, Aleksi (Metropolia ammattikorkeakoulu): Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadun varrella kerätyissä hiukkasnäytteissä5. Malmivuo, Mikko (Innomikko Oy): Nastarenkaiden vähentämisen liikenneturvallisuusvaikutukset6. Mikkonen, Valde (Valmixa Oy): Kolaririskin vähentäminen siirryttäessä nastattomiin talvirenkaisiin7. Tuononen, Ari ja Sainio, Panu (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu):Nastavirta – eri talvirengasvirtojen vaikutus jäisen tienpinnan kiillottumiseen ja liukkauteen8. Katila, Ari, Laapotti, Sirkku, Peräaho, Martti ja Hernetkoski, Kati (Turun yliopisto):Kitkarenkaiden talvenaikaisen käytön lisääntymisen vaikutukset kolaririskiin. Kolaririskin vähentämisen mahdollisuudet9. Heikkinen, Harri M. (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu): Nastarenkaiden vaikutus päällysteiden kulumiseen taajamanopeuksissa10. Prittinen, Paula ja Rekilä, Katja (Aalto-yliopisto, Insinööriteteiden korkeakoulu):  Talvirengasjakaumat Helsingin kantakaupungissa 2011 ja 201311. Aarnikko, Heljä (SITO Oy): Yksityisautoilijoiden kokemukset kitkarenkaiden käytöstä12. Brax, Joel (Finnmap Infra Oy): Kokemuksia Oslon nastarengasmaksuista13. Toiskallio, Kalle (Lectus Ky): Helsingin seudun taksiautoilijoiden talvirengasvalinnat14. Vehmas, Anne (Ramboll Oy): Talvirengasskenaarioiden vaikutustarkastelu  Suosittelen tutustumaan syvällisemmin koko NASTA-raportin aineistoon

Niin ja joka tapauksessa Suomen olosuhteisiin parhaat sekä nasta että kitkarenkaat löytyvät Nokian Renkailta. Tärkeää on, että jokainen osaa valita autonsa tekniikan kannalta, oman ajotyylinsä kannalta ja liikkuma-alueensa kannalta hänelle sopivimmat talvirenkaat. Niiden ei tarvitse olla "samanlaiset kuin aina ennenkin" -periaatteella valitut.

comments powered by Disqus