Kirjoittaja Jukka Leikas
Uusimmat blogijulkaisut

Risuja Liikennevirastolle siltojen korjauksista – korjaajalla ei ole vastuuta itse liikenteen turvallisuudesta

Alla uudet Hakka Greenit ja ajo tuntuu mukavalta ensimmäisellä pidemmällä ajomatkalla. Turusta hurautetaan Espooseen, Kehä III ja edelleen Lahdenväylää pohjoiseen. Taas yksi 400km ajelu.

Ennen kehää tuli kaksi yllätystä: Turku – Helsinki moottoritiellä oli 8.5.2013 illalla kaksi siltatyömaata. Työmaa 1 oli merkitty normaalisti ja nopeusrajoitus itse siltatyön kohdalla oli 50km/h. Sitä myös noudatin. PAM, KABOOM! Karmean korkea jyrkkäreunainen liitoskohta jyrsityn sillan ja sen jälkeisen asfaltin rajassa. 50km/h on ehdottomasti liian suuri nopeus.

Seuraavan siltatyömaan 2 kohdalla ajoin hiljempaa, mutta silti täräys oli älytön. Edes 30 km/h ei ollut riittävän alhainen.

Mikä on sillankorjaajan vastuu renkaiden vöiden katketessa tai alumiinivanteiden vääntyessä?? Miksi tien jyrsinnän rajapinta saadaan jättää suorakulmaisen teräväksi?

Suututti niin, että kaivoin esille Liikenneviraston betonisiltojen korjaussuunnitteluohjeen. Siinä EI MAINITA MITÄÄN LIIKENTEEN HUOMIOON OTTAMISESTA!  Ainakin  kärjistäen tilanne on näin. Miksi siltojen korjaajia ei velvoiteta tekemään jyrsimisen jälkeen loivennuksia jyrsintäreunoihin välittömästi jyrsinnän jälkeen. Keinoja varmaan olisi monia. Eikö kyseistä asiaa voisi mainita myös korjaussuunnitelmaohjeessa. Jos siihen vielä lisäisi kohdan: ”urakoija on vastuussa rikkoutuneista renkaista ja vanteista, mikäli loivennusramppeja ei ole tehty”, niin vastuut hieman selkiytyisivät.

Alla linkki Liikenneviraston ohjeen sivulle.

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_2011-7_betonisiltojen_korjaussuunnitteluohje_web.pdf13 Korjaussuunnitelmassa esitettävät asiat

Sillan korjaussuunnitelma tulee laatia taman ohjeen ja Liikenneviraston ohjeiden Siltojen suunnitelmat /32/ ja Siltojen rakennelaskelmat /33/ mukaisesti. Korjaussuunnitelman tulee sisaltaa seuraavat asiat.
Laskelmat:
Luettelo suurista valukorjauksista.
Erittely eri tyovaiheista ja tyovaiheiden rakennemalleista.
Rakenneosien ika korjausta tehtaessa ja kuormituksen alkaessa.
Paatelmat eri rakenneosien lujuusluokasta ja lujuudesta eri tyovaiheissa.
Vahennykset rakenneosien poikkileikkausarvoista.
Tarkasteluajankohdat ja kuormat, joita eri tarkasteluajankohtina tutkitaan
Tilapaisille tuille tulevat kuormat.
Yleispiirustus:
Numeroitu luettelo sillan eri rakenneosiin ja siltapaikkaan kohdistuvista korjaustoimenpiteista.
Numeroitua luetteloa vastaavat selventavat merkinnat taso-, sivu- ja poikkileikkauskuvissa.
Purkutoiden eri tyovaiheet paapiirteittain tai yksityiskohtaisesti, mikali suunnitelmaan ei
sisally tyovaihepiirustusta.
Liikennoitavat alueet eri tyovaiheissa ja tyovaiheiden aikainen sallittu liikennekuorma.
Tyovaihepiirustus:
Tyovaiheet ja tyoalueet
Korjaustoiden rajaus
Tyovaiheiden aikainen tuenta
Purkutoiden rajat, mikali nama asiat eivat ole esitetty yksityiskohtaisemmin rakennepiirustuksissa.
Rakennepiirustus:
Poistettavan betonin raja ja tarvittavat tuenta- ja varotoimenpiteet purkamisen yhteydessa
Materiaalilujuudet eri osissa
Rakenteen lammittaminen ja suojaaminen valujen yhteydessa.
Laadun varmistus:
Siltakohtaiset laatuvaatimukset luettelona (SILAVA tai oma pohja)
Korjaussuunnitelmaselostus tai tyoselostus, missa esitetaan laatumittaukset ja
laadunvarmistustoimenpiteet tyota aloitettaessa, tyon aikana ja tyon paatyttya.

 

 

 

comments powered by Disqus