Kirjoittaja Sirkka Leppänen
Uusimmat blogijulkaisut

Nokian Renkaat ja ympäristövastuullisuus

Yleisesti ottaen renkaiden valmistus on hyvin vähäpäästöistä tuotantoa ja rasittaa näin sangen vähän ympäristöä. Merkittävimmät päästöt ovat liuotinainepäästöt, haju, hiukkaset ja jätteet. Haju- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen on käytössä hiukkassuodattimia sekä vesipesureita. Ympäristön huomioonotto Nokian Renkaiden tuotannossa on pitkälti riskien arviointia ja ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyä. Mikäli tuotannossa yllättäen päästöjä tapahtuisi, Nokian Renkaiden toiminta-tapojen mukaisesti ne olisi heti siivottava.

Ympäristön suojeluun ja ympäristövastuuseen liittyvät toimenpiteet Nokian Renkaiden tuotannossa keskittyvät pitkälle jätteisiin ja jätteiden kierrätykseen. Tuotannossa yli jäävät, erilaiset komponentit lajitellaan ja toimitetaan kukin oikeaan paikkaan kierrätettäväksi. Noin 94-95 prosenttia Nokian Renkaiden tuotantoprosessissa tulevasta jätteestä menee hyötykäyttöön. Varsinaisia myrkkyjä ei tuotantoprosessissa käytetä. Raskaiden ajoneuvojen rengasvalmistuksessa käytetään vielä liuottimia, ja Nokian Renkailla onkin rakenteilla oma liuottimien polttolaitos.

Käyttäjänäkökulmasta renkaiden ympäristöystävällisyydestä kertoo ehkäpä eniten energiamerkintä, jossa kerrotaan erilaisista renkaan ympäristöystävällisyyteen vaikuttavista tekijöistä. Ympäristö-tietoinen kuluttaja voi tästä etiketistä tarkistaa muun muassa renkaan vierintävastuksen. Vierintä-vastus on sikäli tärkeä tieto, että se vaikuttaa polttoaineen kulutukseen, mikä on yksi tärkein yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa renkaan ympäristöystävällisyyteen. Noin 75 prosenttia renkaan ympäristövaikutuksista sen elinkaaren aikana muodostuu polttoaineen kulutuksesta.

Vaikka renkaan ympäristömerkintä on ehkä yksi konkreettisimmista ympäristöystävällisyydestä kertovista asioista, se ei kerro mitään renkaan tuotannon ympäristövaikutuksista. Sitä varten ympäristötietoinen kuluttaja joutuu surffailemaan rengasvalmistajien sivuilla ja lukemaan erilaisia vastuullisuus- ja ympäristöraportteja. Myös Nokian Renkaat on julkaissut vuodesta 1997 lähtien ympäristöraportteja. Viime vuonna raportti uudistui, ja ympäristöasiat ovat nyt osa vastuullisuus-raporttia. Uusin vastuullisuusraportti on luettavissa Nokian Renkaiden verkkosivuilla.

  • Renkaiden valmistus on yleisesti ottaen hyvin vähäpäästöistä
  • Renkaiden energiamerkintä kertoo niiden ympäristöystävällisyydestä käytössä
  • 75 prosenttia renkaiden ympäristövaikutuksista liittyy polttoaineen kulutukseen
comments powered by Disqus