Kirjoittaja Sirkka Leppänen
Uusimmat blogijulkaisut

Nokian Renkaat ja haitalliset kemikaalit auton renkaissa

Ympäristötietoisia kuluttajia kiinnostavat renkaiden sisältämät myrkyt ja kemikaalit. Näinä päivinä renkaiden valmistuksessa käytetään kuitenkin hyvin vähän myrkkyjä ja renkaat sisältävät yhä vähemmän haitallisia tai syöpävaarallisia kemikaaleja.

Euroopan Unionin puitteissa kemikaalien käyttöä koskevaa lainsäädäntö on pyritty yhtenäistämään koko unionin alueella. Niin sanottu REACH -lainsäädäntö säätelee kemikaalien käyttöä EU:n alueella. Auton renkaiden kohdalla se koskee erityisesti polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-aineita. Näiden käyttö on rajoitettu Euroopan Unionin alueella.   REACH-asetuksen mukaisesti on myös kyseisten öljyjen käyttö kielletty EU-markkinoille tuotavien renkaiden valmistuksessa. Näin rengasvalmistajat myös globaalisti joutuvat ottamaan huomioon EU-säädökset, mikäli aikovat tuotteitaan Euroopan Unionin alueella myydä.

Nokian Renkailla on sikäli hyvä tilanne, että myrkyllisten kemikaalien käyttöä ryhdyttiin vähentämään tuotannossa jo ennen EU:n lainsäädäntöä. Nokian Renkaat lähti jo varhain tuotekehityksessään ottamaan huomioon myrkyttömät kemikaalit ja renkaita on valmistettu jo vuodesta 2005 lähtien ilman syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ainesosia. Euroopan Unionin alueella astui vuonna 2010 voimaan laki, joka kielsi syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien s öljyjen  käytön unionin alueelle. Nokian Renkaat on siis ollut suunnannäyttäjä ja pioneeri jo viisi vuotta ennen kuin myrkyllisten kemikaalien tuontia ja käyttöä alettiin rajoittamaan Euroopassa. Se on ollut Nokian Renkaiden erityisvahvuus.

Renkaiden valmistuksessa ei   koskaan päästä tilanteeseen, missä ei käytettäisi lainkaan kemikaaleja. Nokian Renkaat tekee kuitenkin paljon töitä tuotekehityspuolella jotta renkaat olisi valmistettu mahdollisimman haitattomista kemikaaleista ja olisivat mahdollisimman turvalliset niin ajettaessa kuin terveydellekin.

  • Nokian Renkaat ovat olleet myrkyttömiä vuodesta 2005
  • EU:ssa säädellään PAH-aineita, joita ei saa renkaiden valmistuksessa käyttää
  • Unionin alueella ei saa kaupata muuallakaan maailmassa valmistettuja renkaita, mikäli ne sisältävät syöpävaarallisia kemikaaleja
comments powered by Disqus