Kauppalehti nosti mekkalaa Hakkapeliitta 8:sta - se pääsi NASDAQ OMX Helsinki tiedotteisiin asti

Kauppalehti ihmetteli Hakkapeliitta 8 renkaan nastojen lukumäärää ja otti erityistarkasteluun Norjan markkinat. Testikuljettajan kannalta kasin nastoitus on jo todettu erinomaiseksi, mutta onhan juttu hyvä lukea siltä varalta, että nastoituksesta tullaan kysymään kinkkisiä asioita. Nokian Renkaiden vastaukset ovat hyviä lisä perusteluja ja oikeastaan antavat lisäinformaatiota ainakin minulle. Juttu on Kauppalehden ja kuuluu näin:

"Nokian Renkaiden nastauutuuden poikkeuslupa hämmentää (Kauppalehti.fi)03.12.2013 klo 16:01 Nokian Renkaiden huippurengas Hakkapeliitta 8 on myynnissä kahden vuoden poikkeusluvalla tärkeällä markkina-alueella Norjassa.Nokian Renkaiden Hakkapeliitta 8 on talvirengastestien voittaja. Se poikkeaa testeissä edukseen kilpailijoista sillä, että renkaan pito on hyvä lukumääräisesti tavallista useampien, mutta kooltaan pienempien nastojen ansiosta.Nokian Renkaat on saanut Norjassa tähtituotteelleen poikkeusluvan, koska renkaassa on sallittua enemmän nastoja.Asiasta kertoo meklari ja sijoituskirjailija Jukka Oksaharju . Hän arvioi, että poikkeuslupa on Nokian Renkaille riski. Norjan osuus yhtiön myynnistä on yhdeksän prosenttia.Norjassa vanhat säännöt Nastarenkaita koskevalla tiukentuvalla lainsäädännöllä pyritään vähentämään autoilun ympäristökuormitusta ja hiukkaspölyä sekä pölystä johtuvia terveyshaittoja. Sääntely on kiristymässä kaikissa maissa. Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö sallii nastarenkaalle lähtökohtaisesti korkeintaan 50 nastaa vierintämetriä kohden. Jos rengasvalmistaja kykenee osoittamaan Trafin määrittelemillä testeillä, että runsaammin nastoja sisältävä rengas ei aiheuta enempää tien kulumista kuin 50-nastainen rengas, rengas saa myynti- ja käyttöluvan. Ruotsissa sallitaan nastarenkaiden myynti ja käyttö samoin perustein. Suomessa ja Ruotsissa aikaisempaa tiukempi laki tuli voimaan 1. heinäkuuta. Laki on alallaan maailman tiukin. Hakkapeliitta 8:ssa nastoja voi olla lain mukaisen 50:n sijasta kaksinkertainen määrä. Rengas kuitenkin täyttää viranomaisten tiukentuneet ympäristövaatimukset. Tienkulumavaikutus on Nokian Renkaiden mukaan keskimäärin 12 prosenttia alle uuden nastalainsäädännön. Norjan talvirengaslainsäädäntö vastaa Suomen ja Ruotsin vanhaa lakia ja maassa vasta valmistellaan lainsäädäntöä, jolla rajoitettaisiin nastoista aiheutuvia haittoja. Valmisteluaikana Norja turvautuu poikkeuslupiin ja tällainen poikkeuslupa on Hakkapeliitta 8:lla. Nokian Renkaat kiistää, että sen Hakkapeliitta 8 -nastarenkaan poikkeuslupa olisi yhtiölle riski. "Poikkeuslupa ei ole riski meille eikä asiakkaalle. Norjassa myytyä ja käytössä olevaa Hakkapeliitta 8 -rengasta saa käyttää kahden vuoden poikkeusluvan jälkeenkin", kertoo Nokian Renkaiden markkinointi- ja viestintäjohtaja Antti-Jussi Tähtinen. Nokian Renkaiden Norjan-myynnistä vain osa tulee nastoitetuista talvirenkaista. "Myyntimme Norjassa koostuu useasta eri tuoteryhmästä, joista henkilöautojen nastarenkaat on vain yksi. Nokian Renkaiden markkinaosuus kaikista Norjassa myytävistä kesä- ja talvirenkaista on yli 30 prosenttia. Nokian-merkkisten henkilöautojen talvirenkaiden myynnistä kitkarenkaiden osuus on yli puolet. Kannattavuudessa nasta- ja kitkarenkailla ei ole eroa."Vanhempi, Hakkapeliitta 7 -malli, täyttää Norjan nykymääräykset. Nokian Renkailla on päinvastainen strategia nastarenkaissa kilpailijoihin verrattuna. Nokian Renkaat suosii runsasta nastoitusta kun taas kilpailijat kuten Michelin, vähäistä nastoitusta. Blogissaan Jukka Oksaharju viittää lähteisiin Nokian Renkaiden sisältä, joiden mukaan Norjassa vireillä oleva lainsäädäntöhanke kieltäisi toteutuessaan paitsi uutuusmallin, myös kaikki Nokian Renkaiden vanhatkin nastarengasmallit maassa. Nokian Renkaiden Tähtisen mukaan Norjan lain uudistaminen ei muuta sitä, että yhtiön kaikki nastarengasmallit, myös vanhemmat mallit, on nyt hyväksytty käyttöön myös Norjassa. "Vireillä oleva lainsäädäntöhanke ei muuta tilannetta, vaan kuluttajat voivat luottaa tulevaisuudessakin siihen, että he saavat aina käyttöönsä lakien mukaiset viranomaisten hyväksymät talvirenkaat. Uskomme, että sama laki kuin Suomessa ja Ruotsissa otetaan käyttöön myös Norjassa." Nokian Renkaista kerrotaan, että yli puolet sen valmistamista ja myymistä talvirenkaista on kitkarenkaita. Markkinaosuudet kitkarenkaista ovat markkinakohtaisesti samalla tasolla kuin nastarenkaissa.Liikenneturvallisuuden parantaminen ja ympäristövaikutusten vähentäminen on globaali trendi, mikä näkyy muun muassa talvirenkaiden käyttöpakon leviämisenä uusiin maihin. © Kauppalehti Kristiina Hallman"
comments powered by Disqus